Trouwen in de gemeente Heiloo

Heiloo_trouwen

Wanneer je wil gaan trouwen in de gemeente Heiloo, kies je eerst een locatie voor jouw ceremonie. Je kunt je voorkeur voor een trouwambtenaar doorgeven en je controleert de beschikbaarheid in de trouwagenda bij de gemeente. Na reservering van de datum en de locatie moet je het voorgenomen huwelijk melden. Je kunt de melding online regelen of in een persoonlijk gesprek en daarvoor maak je een afspraak bij de gemeente. De melding moet ten minste 2 weken en maximaal 1 jaar van te voren. Houd wel rekening met het tijdig aanleveren van de formulieren. 

Voorwaarden

Je kunt alleen trouwen als:

 •  je niet getrouwd bent
 • je geen geregistreerd partnerschap hebt
 • je 18 jaar of ouder bent
 • je geen bloedverwantschap hebt met je partner, bijvoorbeeld (half)broer, (half)zus, kind
 • er minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aawnezig zijn als jullie elkaar het ja-woord geven
 • de getuigen meerderjarig zijn

Trouwlocaties

Wil je trouwen in Heiloo, dan kun je kiezen uit 4 trouwlocaties.

 • Gemeentehuis
 • Witte Kerk
 • Cultuurkoepel
 • Buitenplaats Nijenburg

trouwen_Heiloo

Locatie naar keuze

Je kunt ook op een zelf gekozen adres trouwen. Om alles in goede banen te kunnen leiden, stelt de gemeente een aantal voorwaarden aan de vrije locatie. De gemeente beoordeelt of de locatie aan de voorwaarden voldoet en beslist of de locatie tijdelijk wordt aangewezen als trouwlocatie. Hieronder volgen de voorwaarden:

 • De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Heiloo.
 • De locatie voldoet aan de eisen van openbare orde en goede zeden van smaak.
 • De locatie is tijdens de trouwceremonie voor iedereen vrij toegankelijk. Huwelijken worden uitsluitend voltrokken in openbaarheid.
 • De locatie is een gebouw en de grond die bij het gebouw hoort.
 • De locatie staat een ordentelijk verloop van de voltrekking van het huwelijk en de eisen die de wet stelt aan de voltrekking niet in de weg.
 • Voor het voltrekken van huwelijken in gebouwen kan alleen toestemming worden gegeven als de locatie bschikt over een zogenoemde gebruiksvergunning (50 of meer personen) of na een toest op brandveiligheid door de brandweer (minder dan 50 personen in het gebouw).
 • Huwelijken kunnen plaatsvinden van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 15.30 uur.
 • Het bruidspaar is verantwoordelijk voor dat de trouwlocatie beschikbaar is.
 • Ook voor de inrichting van de locatie is het bruidspaar verantwoordelijk. De aanpassing van de locatie vindt plaats in overleg met de eigenaar. In ieder geval dient er een tafel, stoel(en) en sanitaire voorzieningen aanwezig te zijn.
 • De gemeente zorgt ervoor dat er een BABS beschikbaar is.
 • De trouwambtenaar heeft de gelegenheid om zich om te kleden.
 • De BABS heeft de gelegenheid het bruidspaar toe te spreken en is goed verstaanbaar. Er is een katheder op de locatie aanwezig.
 • De gemeente wijst de betreffende trouwlocatie aan als 'huis der gemeente', voor de duur van een dag.
 • De huwelijksvoltrekking duurt maximaal 30 minuten. 

Trouwambtenaren

 • De BABS sluit het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.
 • Je kunt zelf kiezen welke trouwambtenaar jullie huwelijk of partnerschap sluit. 
 • Jouw keuze geef je op aan het formulier "Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap".

Kosten huwelijk

Huwelijk in gemeentehuis van maandag t/m vrijdag: 09.30 tot 16.30 uur incl. trouwboekje: € 349,70
Huwelijk in gemeentehuis of aangewezen locatie buiten kantooruren: € 617,00

Als je voor de locatie De Witte Kerk, Nijenburg of in de Cultuurkoepel hebt gekozen, reken je de kosten van deze locatie af met de beheerder. 

Gratis trouwen

Je kunt op dinsdag om 08.30 en 09.00 uur gratis trouwen in het gemeentehuis van Heiloo. Bij een gratis huwelijk mogen alleen het bruidspaar en de getuigen aanwezig zijn. Er zijn enkele voorwaarden aan verbonden:

 • De melding van het voorgenomen huwelijk moet tenminste 2 weken en maximaal 1 jaar van tevoren worden doorgegeven via de formulieren op de website van de gemeente.
 • Kosteloos trouwen is dus alleen mogelijk op dinsdagochtend een keer om 08.30 uur en een keer om 09.00 uur.
 • Kosteloos trouwen is alleen mogelijk als een van de twee partners is geregistreerd in de gemeente Heiloo.
 • Bij het gratis huwelijk mogen alleen het bruidspaar en de getuigen aanwezig zijn (dus maximaal 6 personen). 

Meer informatie over trouwen in de gemeente Heiloo

Gemeentehuis
Raadhuisplein 1
1850 AA Heiloo
Tel: 072 535 66 66
Website: www.heiloo.nl
E-mail: info@heiloo.nl
 
Bezoek ook de website:

Trouwen in Utrecht

Volg ons op social media