Trouwen in de gemeente Heemstede

heemstede_trouwen

Is de liefde van je leven op z'n knieën gegaan? Gefeliciteerd! Dan kun je nu beginnen met de voorbereidingen. Maar voordat je kunt trouwen, moeten er eerst een aantal zaken geregeld worden. Op deze pagina lees je alles over een huwelijk in de gemeente Heemstede. 

Melding huwelijk

 • Melden bij de gemeente waar je wilt trouwen.
 • Doe de meldign maximaal 1 jaar voor de ceremonie.
 • Melding moet uiterlijk 2 weken voor de ceremonie bij de gemeente binnen zijn.
 • Vul formulier Verklaring voorgenomen huwelijk in.
 • Voeg kopie geldig legitimatiebewijs bij.
 • Maak een afspraak. 

Voorwaarden

Om te kunnen trouwen moeten beide partenrs huwelijksbevoegd zijn. Dit betekent dat:

 • Je kunt trouwen als je allebei 18 jaar of ouder bent. Ben je 16 of 17 jaar oud, dan kun je alleen trouwen als de vrouw een kind heeft of een verkalring van een arts kan overleggen waaruit blijkt dat zij zwanger is. Je hebt op 16 of 17 jarige leeftijd ook toestemming nodig van je ouders of voogd. 
   
 • Voordat je trouwt, moet de betekenis van het huwelijk jou duidelijk zijn.
 • Het huwelijk mag nooit onder dwang tot stand komen.
 • Je mag geen huwelijk aangaan als je al getrouwd bent. In een aantal vooranmelijk Islamitische landen is een dubbel huwelijk wel mogelijk. In Nederland is dit niet toegestaan. Een bestaand huwelijk moet eerst ontbonden zijn voordat opnieuw kan worden getrouwd. 
 • Als je onder curatele staat, heb je toestemming nodig van de curator.
 • Je kunt niet trouwen met je eigen kind, broer, zus of met je eigen ouder.
 • Je kunt niet trouwen met je geadopteerde kind, broer zus of adoptieouder. Is er geen sprake van bloedverwantschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie ontheffing verlenen.
 • Als (een van) jullie beiden vreemdeling (is) bent, moet je eerst bij de gemeente langsgaan om een 'M46-formulier' in te vullen. Dit wordt opgestuurd naar de Vreemdelingenpolitie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Deze instanties onderzoeken of er eventueel sprake is van een 'schijnhuwelijk' en maken hiervan een verklaring op. Hiermee is de ambtenaar van de burgerlijke stand in staat te beoordelen of het huwelijk niet in sstrijd is met de openbare orde. Dit geldt niet voor burgers uit EU/EER-landen of met een Nederlandse verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. 

trouwen_in_Heemstede

Trouwlocaties

In Heemstede kun je op vier locaties trouwen.

 • Raadhuis Heemstede
 • Landgoed Groenendaal
 • Het Oude Slot
 • Oude Kerk

Trouwambtenaren

Het huwelijk wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Je kunt zelf een voorkeur voor een trouwambtenaar doorgeven aan de gemeente. 

Kosten huwelijk

Maandag t/m donderdag van 11.00 tot 16.00 uur (starttijd op hele uren): € 419,65
Vrijdag van 09.00 t/m 12.00 uur (starttijd op hele uren): € 419,65
Vrijdag van 13.00 t/m 16.00 uur (starttijd op hele uren): € 471,75
Zaterdag van 10.00 t/m 12.00 uur (starttijd op hele uren): € 1.026,40
Zaterdag van 13.00 t/m 16.00 uur (starttijd op hele uren): € 1.175,80

Trouwen buiten kantoortijd, zondag en feestdag

Locatie gemeentehuis: € 1.562,00
Locatie buiten gemeentehuis: € 1.249,95
Maandag t/m donderdag tussen 09.30 en 10.00 uur (geen toespraak, in de trouwzaal): € 172,80

Overige kosten

Trouwboekje: € 23,00
Duplicaat trouwboekje: € 27,90
Uittreksel burgerlijke stand (landelijk tarief): € 14,00
Verklaring van huwelijksbevoegdheid: € 24,60
Wijzigen of annuleren afspraak of tijdstip: € 25,55

Extra kosten

Trouwen op locatie: € 92,10
Aanwijzen eigen trouwambtenaar: € 99,75
Aanwijzen en beëdigen eigen trouwambtenaar: € 109,70
Gemeente stelt getuigen beschikbaar, per getuige: € 21,75
Huwelijksvoltrekking in een andere taal: € 54,80

Gratis trouwen

 • Woensdag om 08.45 en 09.00 uur
 • Alleen voor de inwoners van Heemstede

Meer informatie over trouwen in de gemeente Heemskerk

Raadhuis
Raadhuisplein 1
2101HA Heemstede
Tel: 14 023
Website: www.heemstede.nl
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Bezoek ook de website:

Trouwen in Utrecht

Volg ons op social media