Home
Instagram Pinterest Facebook Twitter

 

Huwelijksaangifte - Ondertrouw
 

Update: sinds 1 september 2015 is de ondertrouw niet meer van toepassing. Deze is overgegaan in "Melding huwelijk". Een eenvoudige melding die je kunt doen op het moment als je toch al voor andere zaken op het stadhuis bent, zoals de trouwlocatie melden en de ambtenaar kiezen. 

 

Ondertrouw ofwel huwelijksaangifte is officieel de aangifte dat jullie het voornemen hebben om te gaan trouwen. Ondertrouw is in ons land en ook in België verplicht. Zonder ondertrouw mag je in Nederland dus niet trouwen. De ondertrouw of huwelijksaangifte moet je doen op het stahuis of stadsdeelkantoor en moet officieel gebeuren bij een ambtenaar van de burgelijke stand. (BABS) Deze trouwambtenaar regelt hiermee dus de officiële ondertrouw voor het burgelijk huwelijk.

Wanneer?
De tijd tussen het moment van ondertrouw tot de officiële huwelijksvoltrekking op de trouwdag is er voor om na te gaan of jullie aan alle wettelijke en kerkrechtelijke
eisen voor het huwelijk hebben voldaan.

De periode tussen de ondertrouw en de huwelijksvoltrekking is niet echt bij de wet vastgelegd maar er mag volgens onze wetten maximaal een jaar en twee weken zitten, tenzij ontheffing van het Openbaar Ministerie is verkregen.
Iedere gemeente mag met deze richtlijnen zelf wel hun eigen periode vaststellen.
Over het algemeen hebben alle gemeenten in Nederland dat dan ook wel gedaan. De meeste gemeenten hanteren de maximale periode voor het huwelijk op 1 jaar. De minimale periode verschilt vaak van 2 tot 6 weken voor de huwelijksvoltrekking. Hou hier dus rekening mee tijdens de voorbereiding op jullie trouwdag . Neem dit goed op in jullie voorbereidingstijd.

Wat houdt de huwelijksaangifte in?
Vastleggen van de trouwdatum en de tijd van de huwelijksvoltrekking.
Het overleggen van de geboorteaktes.
Het opgeven van de namen van de getuigen.
Opgave van de kosten van de huwelijksvoltrekking. 
Als jij of jouw partner niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet de fiattering van de IND nu worden aangetoond.
De huwelijksvoltrekking wordt doorgenomen en jullie vragen worden beantwoord.

Kerkelijke ondertrouw:
Ook de Rooms katholieke kerk kent een ondertrouw. Deze ondertrouw voor het kerkelijk huwelijk gebeurt meestal bij de pastoor van de parochie waarin jullie straks het kerkelijk huwelijk voltrekken. Bij uitzondering kan het ook in de parochie waar jullie voor je huwelijk wonen, als dat een andere parochie is dan waar je komt te wonen na de trouwdag. Maar het is wel prettig dat dit gebeurt door dezelfde priester die straks jullie kerkelijk huwelijk afsluit.
Deze kerkelijke ondertrouw vind meestal plaats in het parochiehuis of andere kerkelijke locatie. Over het algemeen is dit een geprek met de predikant, soms gevolgd met een tweede gesprek met andere bruidsparen erbij. Dit tweede gesprek is echter niet verplicht.